Human Being Development

Human Being Development (HBD) begint waar Human Resource Management ( HRM) stopt. Bij HRM is alles voor handen om de mens zo goedkoop mogelijk te sturen, te controleren en te beïnvloeden en is het hele systeem gebaseerd op hoe je mensen zo gecontroleerd mogelijk stuurt zonder echt te kijken naar het menselijke aspect. Op zich prima. Echter wat is ontstaan is een steeds groter wordende wanorde, waarin gebrek aan samenwerking en onderling vertrouwen resulteren in het feilloos langs elkaar heen werken. HBD is ontwikkeld om mens te zijn, te allen tijde, dus ook op de werkvloer. HBD is ontwikkeld als ultieme basis voor integrale samenwerking gebaseerd op het menselijke kunnen waarbij o.a. verborgen talenten naar boven komen en direct worden benut. Door toepassing van HBD kunnen we een einde maken aan macht en onmacht, op de werkvloer en in onszelf waardoor de vraag naar integrale samenwerking ontstaat. De vraag die wij daarbij stellen is: Wat is er zonder de mens…… en daarmee onderstrepen we direct het belang van menselijkheid en de kracht van samenwerking. Door geen onder onderscheid te maken in mensen, ontstaat warme samenwerking waarin men elkaar accepteert en respecteert en wordt de weg geopend naar integraal succes.