Het NWEC Fonds

Het fonds dient als financiële basis voor de NWEC en fungeert als interne bank waarbij geld wordt ingezet als middel. De inkomsten van het fonds bestaan uit gelden die worden verdiend aan de initiatieven van de NWEC, bijdragen van onze businesspartners, subsidies, legaten, schenkingen en donaties. Het belangrijkste criterium voor het fonds is, dat er hoe dan ook een zogenaamde “overall win” situatie ontstaat, dit houdt in dat er met iedere samenwerking tussen de NWEC en anderen een situatie wordt gecreëerd waarbij alle partijen er financieel op vooruit gaan.