Engineering en Innovations

Deze bedrijfstak van de NWEC is opgezet om integraal te kunnen anticiperen op de nieuwste technische en innovatieve ontwikkelingen en zorgt ervoor dat deze ontwikkelingen direct toegepast kunnen worden. De NWEC fungeert hierbij als basis voor integrale samenwerking en hanteert hiervoor als randvoorwaarde voor integrale samenwerking met de NWEC : “onvoorwaardelijk delen van kennis wijsheid en ervaring”. Dit betekent automatisch dat alle kennis, wijsheid en ervaring binnen de NWEC , ook beschikbaar is voor onze partners en dat de vertrouwensvraag niet gesteld hoeft te worden en daarmee bouwen we een organisatie die in staat is om direct stappen te zetten. Meer weten, reageer dan via contact.

Bouwen en wonen